Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Buseli

Suje Nedir

Sponsorlu Bağlantılarx

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Suje dilbilgisinde özne olarak geçer. TDK ya göre ise konu olarak geçmektedir.

Felsefede ise suje, tek kelime ile bilen olarak adlandırılabilir. Yani, bilgi arayışında olan, bilmek isteyen, düşünen, arayan varlıktır. Filozoflar, birer suje’dir. Suje, özne, bilen kelimeleri aynı kavramı karşılar. Suje, soru sorma becerisine sahip, gerçeğin bilgisine; akıl, gözlem, sezgi ve benzeri değerlerle ulaşma gayretinde olan varlıktır.

Örnek:
Attila, ileri de bir karaltı görmektedir. Merak edip yaklaşır, eline alır, inceler, zihninde belirler ve onun bir futbol topu olduğunu anlar.  İşte burada, Attila=suje‘dir, karaltı=obje‘dir, futbol topu=bilgi‘dir. Suje, obje ve bilgi arasındaki ilişki, felsefenin temelidir. Suje insandır, çünkü sorma eylemine sahip olan varlıktır. Obje, herşey olabilir. Suje’ye göre, kendisi bile obje olur. Bilgi ise bu ikisinin ilişkisi sonrası ortaya çıkar. Bilginin doğru veya yanlışlığı önemli değildir, önemli olan bir ürün ortaya çıkmasıdır.


Suje Resimleri

 • 14
  Suje + Obje = Bilgi 3 yıl önce

  Suje + Obje = Bilgi

 • 9
  Suje Nedir 3 yıl önce

  Suje Nedir

 • 7
  Bilgi türleri 3 yıl önce

  Bilgi türleri

Suje Sunumları

 • 2
  Önizleme: 6 ay önce

  Bu sunuma açıklama eklenmemiş.

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  “Bilgi”KavramıylaAnlaşılanşey Nedir?

  2. Sayfa
  Bilgi edinme insanın en temel güdülerinden birisidir.İnsan bu özelliği sayesinde diğer canlılardan ayrılır.İnsan yalnızca varlığın sürdürebilme gereksinimiyle yaşamaz.İnsanın bilme merakıyla varlıklara yönelme gereksinimi de vardır.

  3. Sayfa
  Felsefeye konu olan bilgi sözcüğü akla dayanan bir soyutlama ve kavram oluşturmanın ürünüdür.Doğuştan gelen iç güdüsel davranışlar, refleksler felsefe tarafından bilgi sayılmamaktadır.

  4. Sayfa


  5. Sayfa
  Süje + obje bilgiSüje , bilinen varlık olarak insandır ve bilginin öznesidir.Obje , bilinen varlık olarak var olan şey ve bilginin nesnesidir.Bilgi aktı , bilinç eylemi.

  6. Sayfa
  “Şu nesne kalemdir.”Suje algılama Obje = BİLGİBilen Bilgi aktı Bilinen Ürün

  7. Sayfa
  Gündelik bilgiBİLGİTÜRLERİTeknik bilgiFelsefi bilgiBilimsel bilgiSanat bilgisiDinsel bilgistyle.visibilityppt_wppt_h

  8. Sayfa
  GÜNDELİK BİLGİ(AMPİRİK BİLGİ)Günlük yaşamda kişisel deneyimler sonucunda elde edilen bilgilerdir.

  9. Sayfa
  Sistemli bir araştırma yöntemiyle elde edilmemiştir.Bireyin yaşamını kolaylaştırır.Özneldir (subjektiftir)Genel-Geçer değildir.Tek tek olaylar için doğrulanabilir.Duyu ve algı alanına ilişkindir.Şifalı bitkiler

  10. Sayfa
  DİNİ BİLGİDinsel bilgi inanma gereksinimi sonucuoluşmuş insanı ve doğayı doğaüstü güçleredayalı olarak açıklayan bilgidir.

  11. Sayfa
  İnsanı ruhsal açıdan rahatlama ve toplumsal yaşamı düzenleme amacı taşır.Vahye dayalı olduğu için inancı gerektirir.Eleştiriye kapalı yani dogmatiktir.Ayin ve ibadet kurallarını içerir.

  12. Sayfa
  TEKNİK BİLGİDoğada var olan nesnelerin yaşamda fayda sağlayanaraçlara dönüştürülmesiyle oluşturulmuş bilgilerdir.Gündelik bilgiye dayalı teknik bilgiBilimsel bilgiye dayalı teknik bilgi

  13. Sayfa
  İnsan yaşamını kolaylaştırır.Doğaya egemen olmayı sağlar.Günümüzde bilimle etkileşim içindedir.Kullanılış amacına göre sonuçları olumlu veya olumsuz olabilir.

  14. Sayfa
  SANAT BİLGİSİSanatçının duygu ve hayal gücünü kullanarak gerçekliği simgelerle anlatması, güzelliği yaratmasıdır.

  15. Sayfa
  Özneldir.Yaratıcı düş gücüne dayanır.Belirli bir yönteme bağlı değildir.Evrenseldir.Sanatçının kullandığı malzemeye göre şekillenir.

  16. Sayfa
  BİLİMSEL BİLGİ Belirli yöntemler kullanarak doğada vetoplumda var olan olayları betimlemeyi,olgular arası ilişkileri açıklamayı amaçlayansistemli bir bilgi türüdür.

  17. Sayfa
  Evrenseldir.Tüm insanlığa aittir.Birikimli olarak ilerler.Geçmişte ortaya konulan bilgilere yeni bilgiler katılarak ilerler.Genelleyicidir.Aynı türden olayları açıklamaya yöneliktir.

  18. Sayfa
  Sistemlidir.Kesindir. Belirli yöntemlerle doğruluğu kanıtlanır.Determinist bir yaklaşımın ürünüdür. Olaylar rastlantısallıkla değil, neden-sonuç bağıyla kurulur.

  19. Sayfa
  Doğa bilimleri-Fizik-Kimya-BiyolojiFormel bilimler-Mantık-Matematik İnsan bilimleri-Sosyoloji-Tarih-SiyasetBİLİM TÜRLERİPsikoloji

  20. Sayfa
  Doğa bilimlerin özellikleri nelerdir?Doğada yer alan yani somut olarak gerçekleşen olaylar konu edinilir.Olgusal oluşumlar neden-sonuç ilişkisiyle açıklanır.Tümevarım yöntemi kullanılır.Öngörüseldir.

  21. Sayfa
  Formel bilimlerin özellikleri nelerdir?Somut olmayan yalnızca düşüncede yer alan ideal objeler konu edinilir.Tümdengelim yöntemiyle sonuca gidilir.Bilginin içeriğinden çok biçimsel doğruluğuyla ilgilidir.

  22. Sayfa
  İnsan bilimlerin özellikleri nelerdir?İnsanın tarihsel ve toplumsal süreçte ortaya koydukları konu edinilir.Konusuna göre çeşitli yöntemler ve teknikler kullanılır, belgelere bulgulara dayanır.Olaylara nesnel olarak yaklaşılsa da açıklamaları büyük ölçüde olasılıklıdır.

  23. Sayfa
  FELSEFİ BİLGİ Evrene, insana ve yaşama ilişkin sistemli düşünme sonucu oluşmuş tümel bir bilgidir.

  24. Sayfa
  Eleştireldir.Var olanla yetinmeyen bir bilgidir.Özneldir (subjektiftir).Bilgiyi üretenin bakış açısını yansıtır.Akıl ve mantık ilkelerine dayanır.Kendi içinde çelişki barındıran görüşler barındırmaz.Sistemlidir.Görüşler karşılıklı olarak birbirini tamamlayan bir düzenlilik içerir.

  25. Sayfa
  Bir akıl hastanesini ziyareti sırasında, adamın biri sorar: -Bir insanin akil hastanesine yatıp yatmayacağını nasıl belirliyorsunuz?Doktor: Bir küveti su ile dolduruyoruz. Sonra hastaya üç şey veriyoruz. Bir kaşık, bir fincan, ve bir kova. Sonra da kişiye küveti nasıl boşaltmayı tercih ettiğini soruyoruz. Siz NE yapardınız? Adam: OOO ! Anladım. Normal bir insan kovayı tercih eder. Çünkü kova" kaşık ve fincandan büyük. Hayır, der doktor. Normal bir insan küvetin tıpasını çeker....DERS:Sadece bize sunulanlar dışında çözüm bulmaktır akıl.BİR FIKRAAKIL NEDİR?

  26. Sayfa
  Tümeldir.Var olan her şeyi bir bütün olarak değerlendirme amacı taşır.İçedönük bir düşünüşün ürünüdür. İnsan bilincinin kendi etkinliğini sorgular.Olgusal ve deneysel değildir. Kavramsaldır.Evrenseldir.Üretilen bilgi herkesindir.Bir ulusa mal edilemez.İnsanlığın kullanımına açıktır.

Suje Videoları

 • 3
  6 ay önce

  BİLGİ VE TÜRLERİ VİDEOSU

Suje Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Suje Ek Bilgileri

 • 13
  3 yıl önce

  Bilgi, suje ile obje arasındaki ilişkiden doğan ürüne denir. Burada suje = özne, bilen yani insandır. Obje = nesne ise bilinen yani varlıktır. Buna göre insanın, varlığı tanıma, anlama ve bilme çabası sonucu ortaya çıkan ürüne bilgi denir.

 • 11
  3 yıl önce

  Suje Nedir?
  "Süje, bilgi arayışında olan, bilmek isteyen, düşünen, arayan varlıktır."
  "Filozoflar, birer süje’dir."
  "Süje, özne kelimesi ile aynı kavramı karşılar."
  "Süje, soru sorma becerisine sahip, gerçeğin bilgisine; akıl, gözlem, sezgi ve benzeri değerlerle ulaşma gayretinde olan varlıktır."
  "Süje, özneyi kapsar ve karşılar kavram olarak ama aynı zamanda da özne dışıdır 'söz yükü' olarak."
  "Süje, obje ve bilgi arasındaki ilişki, felsefenin temelidir."
  "Süje insandır, çünkü sorma eylemine sahip olan varlıktır."

 • 8
  3 yıl önce

  Bilgi edinme sürecinde bilen insan(suje) bazen kendini bilinen varlık(obje) durumuna getirebilmektir. Örneğin ‘’insan akıllıdır.’’ Cümlesinde insan kendini bilgi nesnesi haline getirmiştir.

  Obje (bilinen)ye ilişkin duyum ve algılardan, onun hakkında suje(bilinen)nin elde ettiği kavram ve yargılara kadar olan süreç, bilginin oluşumu sürecidir. Buna göre bilgi, suje ile obje arasında kurulan bağın sonucunda bir ürün olarak ortaya çıkmaktadır.

  Kaynak: Güvender Yayınları, Büyük Felsefe Ansiklopedisi

 • 2
  2 yıl önce

  Süje Nedir?
  Konu


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Kapak Resmi
Suje + Obje = Bilgi
Yazı İşlemleri
İlgili Yazılar
01 | Özne
02 | Suje
03 | Obje
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)

Bir şey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin